Exercises to do at home

How to workout at home

Going to the gym isn’t for everyone. The costs can be high, you may find it hard to get to a convenient location or you may feel self-conscious if you’re new to exercise. Regular moderate exercise is vital for reducing cardiovascular health risks, managing your weight and fat content and preventing back and joint problems. The increase in muscle to fat ratio also helps your body burn more calories and boosts your metabolism. It is generally much harder to manage your weight long-term without exercise.

There are exercises that can be done at home to achieve all fitness goals including cardiovascular fitness, fat burning, strength, endurance, core strength and stability. They don’t require any equipment because your bodyweight is more than enough resistance to achieve most fitness objectives. Because they are “compound exercises” (using many muscle groups simultaneously), you burn more calories per minute and a full-body workout takes far less time. They also better replicate the kinds of movements you do in everyday life, reducing the risk of injury.

Getting started

Stretching

– Always begin exercise by warming up. Warming up means getting the muscles you are about to use ready for activity. Your warm up should work the muscles you’re about to use,there’s no point jogging as a warm up if you’re embarking on upper body exercise, for example.

– Perform exercises carefully and with control. Do not rush as this can cause injury and strain. As a general rule, you should allow two seconds from your starting position to end position and another two seconds to return to your starting postition.

If you have any medical conditions or injuries, please consult a doctor before embarking on any new exercise programme.

Exercises to do at home

Ensure you’re performing the exercises below correnctly by practising them in front of a mirror and compare your position with the images. Maintain a strong core to protect your back by tensing the muscles in your stomach as hard as you can then releasing by half and then half again. Roll your shoulders up, back and down, with your feet hip width apart and your knees soft.

Leg exercises

SquatExercise 1: Squats with half-arm raises
An oldie but a goodie, especially when the form is correct. Squats work all major muscle groups in your legs and your lower back. Adding in a half-arm raise helps improve stability and further works other muscle groups. Aim to complete 2 – 3 sets of 10 repetitions and build up to 15 – 20 repetitions over time.

Exercise 2: Wall sitsWall sit
This is harder than squatting as the legs are working constantly and it is a very effective exercise for all the muscles in the leg. Go for as long as you feel you can (as a guide, aim for 10 – 30 seconds to begin with) and aim to increase the length of time of the hold as your fitness improves.

Lunge

Exercise 3: Stationary lunges with arms to the side
Begin with one leg forward and one back and perform the lunge, focusing on achieving the angles in the photo and keeping your back straight. This works all major leg muscles as well as the shoulders when holding your arms out to the side. Aim for 2 – 3 sets of 10 repetitions with the right leg forward and then the left.

Back exercises

Exercise 4: Prone skydiverProne skydive
This exercise works your upper, middle and lower back, gluteal muscles, hamstrings and triceps. Lie on your front with arms by your side, palms facing the floor. Raise your chest up as high as you can, and raise your arms and legs, with thumbs towards the ceiling. Hold this for 3 – 5 seconds and return to your start position. Aim for 2 sets with 5 – 10 repetitions.

Ankle touchExercise 5: Ankle touch
Lie on your front as before. Bring your chest up off the floor and try to reach towards and touch your right ankle with your right hand. Return to centre and do the same on the left. This works the same muscles as the skydiver with the additional benefit of working the latissimus dorsi muscles (“lats”). Aim for 2 sets of 10 repetitions.

Exercise 6: BridgeBridge
This works your middle and lower back and gluteal muscles, hamstrings and calves. Lying on your back with knees bent, push your hips high towards the ceiling. Hold for 5 – 10 seconds and return. Aim for 2 sets of 5 – 10 repetitions.

If you’re feeling brave and want a bigger challenge, try the exercise with one leg vertically raised and repeat with the other leg.

Chest exercise

Exercise 7: Push-upsPush upThe original and the best. This is the single most effective exercise for firming, strengthening and toning the chest and has the added benefit of working your shoulders and triceps. Don’t be afraid of push-ups. You can begin these on your hands and knees and move towards lifting your knees off the ground once your core strength has developed. Jumping into the advanced position when you’re not ready can cause back injury so take it easy. Aim for 2 – 3 sets of 10 repetitions. You can aim for more, up to a maximum of 15 repetitions, as your fitness improves.

Core exercise

Exercise 8: Core/abdominal exerciseCore exercise
Core strength is vital to overall fitness and stability and helps to prevent back injuries. Improving your core strength will help you reap benefits in every physical activity you do in everyday life and during exercise. Start by lying on your back, knees bent and feet on the floor. Tense and squeeze your abdominal muscles to raise yourself off the floor. As soon as your shoulder blades have left the ground (approximately 30 degree angle), your abdominal muscles are working to their full potential. Any more, and you’re straining your back. Hold that position and slowly move your arms in an arc to over your head and back. The further your arms go back, the more resistance your abdominals have to hold up. Aim for 2 – 3 sets of 10 repetitions.

Now it’s time to try out the exercises! Let us know below how you got on…

BBC article

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/how-work-out-home

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Åldrandet och dess process

Sammanfattning

Normalt åldrande innebär förändringar hos individen som kan påverka tal, språk och sväljning. Ökad känslighet för inre och yttre påverkan hos den åldrande individen samt sjukdomsbild kan skapa problematik, vilken kan ge upphov till svårigheter med tal, språk och/eller sväljning, som i sin tur påverkar den upplevda livskvaliteten. Geriatriska patienter karaktäriseras av nedsatt funktionsnivå och kroniska sjukdomar, därför ställs krav på specialkompetens för vård och rehabilitering av dessa patienter.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421829/FULLTEXT01.pdf

Publicerat i Uncategorized

Limonene, halsont, andningsbesvär

Mer gift…

 

“Det är ju extremt svårt att undvika vissa grejer. Limonene t ex, finns det en enda produkt inom tvål, schampo, tvättmedel osv som INTE innehåller det? Eller blandar jag ihop det med ett liknande namn?

Jag skulle mer än gärna köpa så ekologiska och naturliga produkter som möjligt, även om jag tycks vara allergisk mot eteriska oljor också. Jag vet ju att det finns massor av kemikalier som jag inte vill ha i min kropp, men vad ska man göra när man är låginkomsttagare och varken festar, röker eller dricker, men pengarna räcker ändå inte?”

Det stämmer att limonene finns i, i stort sett allt som är parfymerat. Den goda nyheten är att det oftast rör sig om en väldigt liten mängd. På innehållsdeklarationerna står de största ingredienserna först, och limonene kommer i regel alltid långt ned.

Den dåliga nyheten är att den kan vara dålig för miljön (om detta tvistar de lärde) och det är en av de mest allergiframkallande ämnena. Trots det så ingår limonene ofta i produkter som marknadsförs/stämplas som milda, rena, naturliga, icke-allergiframkallande, dermatologiskt supertestade…
2002 slog några svenska forskare fast varför allergitester så ofta kommer fram till att hudvårdsprodukter (och limonene) inte irriterar, trots att folk uppenbarligen får hudirritationer av dem. Svaret: allergitesterna utförs alltid med färska hudvårdsmedel, medan folk använder ju i regel halvgamla och gamla produkter som stått på hyllan i affären eller hyllan hemma ett tag.

Vad gäller parfymer, och nu talar jag om äkta varor och från välkända hus, så är de i regel noga kontrollerade och kontrolleras av samma instans som läkemedel. Om det plötsligt skulle visa sig att, säg Lancômes parfymer, orsakade en allergiepedemi så skulle det ju vara förödande. Ett märke som finns i hela välden och som producerar jag vet inte hur många flaskor av Trésor om året – det är en kostnad jag inte ens kan föreställa mig.

Därför är produkterna i regel mer kontrollerade än mycket annat som vi är i kontakt med, som kläder som besprutas för att inte bli malätna under transport eller färgade med allergiframkallande, billiga och miljöförstörande färgmedel (alltså, se upp för billiga jeans! Rena miljöboven!). Självklart är det kemikalier i produkterna och man kan ju vara allergisk eller känslig mot alla möjliga ämnen. Även dofter som innehåller mycket naturliga ämnen kan man blir allergisk mot eftersom de innehåller riktiga blommor.

Vad gäller limonenen som doftämne så är ju risken för irritation alltid större med produkter som ligger kvar på huden till skillnad från sånt som sköljs bort, som tvål och schampo. Men känner man inte av någon irritation så är man heller inte allergisk.

Och billiga, bra varor finns faktiskt. Jag gillar ju serien Såklart som finns hos Willys, den kostar inte mycket och hudkrämerna och hårprodukterna är helt okej. Salviderm ska börja säljas på ICA Maxi och andra ställen. Deras sockerskrubb är utmärkt. Apoteket har lite svajigt utbud numera, där vissa saker är rena allergibomberna men de har schyssta tandkrämer utan konserveringsmedel (Apotekets egna, kolla efter markeringen “Utan konserveringsmedel”).

Kör basprodukter från schyssta, hederliga, billiga märken och varva med någon dryg specialprodukt från ett mer hudvårdsspecialiserande märke är mitt tips.

http://rodeo.net/fiftyscents/tag/limonene/

http://www.interlam.se/card/limonen.pdf

 

 

Publicerat i Uncategorized

Tillsatser i mat

 

Bra jobbat:

Bara att rätta till det som inte stämmer:

Följande stämmer inte:

Fullt naturligt ämne som inte har några som helst kända hälsorisker.

Denna produkt framställs inte från citroner utan från en mögelsvamp. En giftig sådan. Mån allergiker kan vitan om det.

Citro är OK men syntetiskt tillverkad citronsyra är allergiframkallande.

 

E 330 – CitronsyraEn liten labb med äpplen och citroner

Picture

E-nummer:
E 330
Vedertaget namn:
Citronsyra
Framställning:
Förekommer naturligt i citrusfrukter, framför allt citroner ur vilka det också utvinns. Kan även framställas biotekniskt genom jäsning av melass eller glukos med hjälp av mögelsvampar.
Funktion:
– Surhetsreglerande medel.
– Antioxidationssynergist, dvs. förstärker antioxidanternas funktion.
Användningsområde:
Används till allt möjligt, till exempel glass, sylt, fryst fisk, ost och torkad frukt.
Hälsoeffekter: 
Fullt naturligt ämne som inte har några som helst kända hälsorisker.

http://tillsatser.weebly.com/antioxidationsmedel-e300-e385.html

 

Publicerat i Uncategorized

Grounded, discharged and healthy

 

Interestingly, grounding research has now discovered that if you place your feet on the ground after an injury (or on a grounded sheet, or place grounding patches on the balls of your feet), electrons will migrate into your body and spread through your tissues. Any free radicals that leak into the healthy tissue will immediately be electrically neutralized. This occurs because the electrons are negative, while the free radicals are positive, so they cancel each other out. As noted by Dr. James Oschman, an expert in the field of energy medicine:

”So really what is happening with grounding or earthing is that you’re protecting your body from — I call it, collateral damage… Damage that was not intended to take place but does take place because we have disconnected ourselves from the Earth by putting rubber and plastic on the bottoms of our shoes.”

Free radical stress from exposure to pollution, cigarettes, insecticides, pesticides, trans fats, and radiation, just to name a few, continually deplete your body of electrons. Simply by getting outside, barefoot, touching the Earth, and allowing the excess charge in your body to discharge into the Earth, you can alleviate some of the stress continually put on your system. Walking barefoot can help ameliorate the constant assault of electromagnetic fields and other types of radiation from cell phones, computers, and Wi-Fi. It’s also thought that grounding may actually facilitate the formation of structured water in your body.

Furthermore, grounding also calms your sympathetic nervous system, which supports your heart rate variability. And, when you support heart rate variability, this promotes homeostasis, or balance, in your autonomic nervous system. This is important because anytime you improve your heart rate variability, you’re improving your entire body and all its functions. If you want to learn more, check out the Grounded documentary (in which I actually appear). You’ll hear first-hand accounts from residents of Haines, Alaska who have overcome chronic pain, sleep apnea, and much more simply by getting grounded.

How to Reconnect with the Earth’s Electrical Charge

Many Americans spend most of their waking hours wearing shoes with rubber or plastic soles. These materials are very effective insulators, which is precisely why they’re used to insulate electrical wires. Yet, they also effectively disconnect you from the Earth’s natural electron flow. Wearing leather-soled shoes will allow you to stay grounded with the Earth, as will walking barefoot, but you’ll need to do so on the proper surface. Good grounding surfaces include:

Sand (beach)
Grass (preferably moist)
Bare soil
Concrete and brick (as long as it’s not painted or sealed)
Ceramic tile
The following surfaces will NOT ground you:

Asphalt
Wood
Rubber and plastic
Vinyl
Tar or tarmac
Like eating right, exercising, and sleeping, grounding can be described as yet another lifestyle habit that supports optimal health by supporting your body’s ”electrical” connection with the Earth. It’s supported and backed by prominent medical doctors, scientists including Dr. David Suzuki, NASA astronauts, and was used by ancient civilizations who placed strong value on their relationship to the Earth.

As mentioned, simply taking off your shoes as much as you can when you’re outdoors will help you take advantage of natural grounding opportunities. When indoors, using a grounding pad or sheet is an excellent way to stay grounded while you’re working or sleeping. (For frequent travelers, I typically bring a grounding pad with me when I fly, too.)

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/03/01/body-electricity-grounding.aspx

 

Publicerat i Uncategorized

Stress reduction

Give it a try!

amla

On most days, are you worried or calm?

I often ask this question during one of my coping crisis workshops. To manage the demands of life and work, coping skills have become a topic of discussion to reduce employees’ risk for mental illness, as well as to positively impact their engagement and productivity.

The microskill of mindful visualization can increase the degree of calm you have in your life. Mastering it takes about 10 minutes of focused practice five to six times a week. There are no shortcuts to the benefits; it takes discipline, patience and intention.

Awareness

The above question is aligned to a growing line of brain research called neuroplasticity that purports our brain is constantly being shaped by our experiences, thinking and emotions. We increase our success at accomplishing an outcome when we focus on it, whether good or bad for us. In the case of Sam, a chronic worrier, over time his brain adapted and reinforced his worrying. That resulted in increased levels of anxiety accompanied by symptoms such as fear, uneasiness, dry mouth, shortness of breath, difficulty sleeping, restlessness and muscle tension.

Through the power of focus and attention, each of us can influence and re-shape our brain’s architecture. Neuroplasticity research indicates that it basically takes the same level of effort to become a worrier as it does to be calm.

In one year from now, would you like to see yourself as a calmer person with all the benefits? If so, and you’re looking for a change, proceed to the next step.

Accountability

It’s your life, your choice and your brain. You need to understand that it’s possible to create calm, regardless of how your life is today, if you truly want to. One proven way to improve your mental health is to adopt mindfulness, where you change your attention from worrying and experiencing a hectic life to focusing on being calm and focus on the now.

Action

Mindful visualization is a structured model designed to facilitate mindfulness that can influence how you view and interact with the world. Based on neuroplasticity, creating experiences that promote calm and happiness can shape the brain so it improves its ability to be calm and happy, benefiting your experiences both at work and at home.

Five steps for mindful visualization

1. Measure your current state.

On a scale of one (low) to five (high), how calm are you? Write this number in your daily calendar so you can track it.

2. Find now.

Look around and notice five things that you can hear or see: the colour of your shoes, a clock or the sound of a fan. This is a transition step that gets your mind from where it was to now.

3. Take five.

Practice being in the moment without judgement for five minutes. Use a timer or go by feel. It’s fine to go a bit longer, but not less. To prepare for this step, take a few gentle breaths in and out to relax and then set your eyes on a spot. Allow your mind to be empty and just focus on your breathing or the spot at which you’re looking . If your mind wanders off task, that’s fine, just bring it back to now and focus on the spot. This mindful step helps train your brain to slow down. It gets easier with practice.

4. Visualize benefits.

Some people, when they visualize, can run a mental video; others hear an audio story. It doesn’t matter. As above, no judgement: when your mind wanders, catch yourself and come back to your visualization. Visualize yourself being calm in situations you find challenging or worry about. Picture yourself in different situations where you are able to stay calm. We all have seen others stay calm under pressure. Use this as a reference point to fill in the blanks for your visualization. Focus only on success and positives – no negatives. If a negative jumps into your mind, release it. Think about what you did. How did others react? The outcome is experiencing the benefits of being calm and thinking about how a calm person behaves, thinks and feels.

5. Anchor success.

On the same one-to-five scale, re-measure how calm you are. Track your progress over the next six weeks.

Once you master this exercise, you can replace calm with any word you choose to add to your life, such as happiness.

Bill Howatt is the chief research and development officer of work force productivity with Morneau Shepell in Toronto. He is also the president of Howatt HR Consulting and founder of TalOp, in Kentville, N.S.

This series supports The Globe and Mail and Morneau Shepell’s Employee Recommended Workplace Award.

This award recognizes employers who have the healthiest, most engaged and most productive employees. It promotes a two-way accountability model where an employer can support employees to have a positive workplace experience.

You can find all the stories in this series at this link:http://tgam.ca/workplaceaward

Publicerat i Uncategorized

Mediterranean diet linked to lower risk of heart attack, stroke

The latest research builds on previous evidence that your health might benefit if you follow the Mediterranean diet. It can help your bones, keep your brain young, help you live longer, manage your weight better (PDF) and lower your risk of cancer and cardiovascular diseases.

http://edition.cnn.com/2016/04/26/health/mediterranean-diet-heart-attack-stroke/index.html

 

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet