Bloggarkiv

E330 är inte ett naturligt ämne

På Livsmedelsverkets sida understryker man att citronsyra är ett naturligt ämne i bär och frukt. Samt att det produceras naturligt i kroppen. Som vanligt hävdar verket E-ämnets säkerhet med att det är godkänt av EFSA och att det handlar om

Publicerat i Uncategorized

Allergi – se upp med dessa ämnen!

Allergiframkallande ämnen Lista över allergiframkallande ämnen Ingredienser som bör undvikas Vi har ställt samman en lista över allergiframkallande ämnen som är vanliga i hälso-, skönhets- och rengöringsprodukter, som är kända för att förvärra astma, eksem och dermatit. Hänvisa till den

Publicerat i Uncategorized

Produkten kemiskt framställt citronsyra

  Citronsyra är en helt biokemisk produkt som inte har något med saften från citroner att göra. Framställs genom att svampar och mögel, bland annat svartmögel Aspergillus Niger matas med en sockerlösning, ofta framställt av majs. När svamparna och möglet

Publicerat i Uncategorized

Tarmar ovh hälsa

Home Remedies for Colon Cleansing January 29th, 2016 The colon, a part of the digestive system, is responsible for extracting water, salt, vitamins and nutrients from indigestible food matter, processing food that was not digested in the small intestine, and

Publicerat i Uncategorized

Exercises to do at home

How to workout at home Going to the gym isn’t for everyone. The costs can be high, you may find it hard to get to a convenient location or you may feel self-conscious if you’re new to exercise. Regular moderate

Publicerat i Uncategorized

Åldrandet och dess process

Sammanfattning Normalt åldrande innebär förändringar hos individen som kan påverka tal, språk och sväljning. Ökad känslighet för inre och yttre påverkan hos den åldrande individen samt sjukdomsbild kan skapa problematik, vilken kan ge upphov till svårigheter med tal, språk och/eller

Publicerat i Uncategorized

Limonene, halsont, andningsbesvär

Mer gift…   “Det är ju extremt svårt att undvika vissa grejer. Limonene t ex, finns det en enda produkt inom tvål, schampo, tvättmedel osv som INTE innehåller det? Eller blandar jag ihop det med ett liknande namn? Jag skulle

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet