Monthly Archives: februari 2017

Åldrandet och dess process

Sammanfattning Normalt åldrande innebär förändringar hos individen som kan påverka tal, språk och sväljning. Ökad känslighet för inre och yttre påverkan hos den åldrande individen samt sjukdomsbild kan skapa problematik, vilken kan ge upphov till svårigheter med tal, språk och/eller

Publicerat i Uncategorized

Limonene, halsont, andningsbesvär

Mer gift…   “Det är ju extremt svårt att undvika vissa grejer. Limonene t ex, finns det en enda produkt inom tvål, schampo, tvättmedel osv som INTE innehåller det? Eller blandar jag ihop det med ett liknande namn? Jag skulle

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet