Monthly Archives: januari 2017

Tillsatser i mat

  Bra jobbat: Bara att rätta till det som inte stämmer: Följande stämmer inte: Fullt naturligt ämne som inte har några som helst kända hälsorisker. Denna produkt framställs inte från citroner utan från en mögelsvamp. En giftig sådan. Mån allergiker kan

Publicerat i Uncategorized

Grounded, discharged and healthy

  Interestingly, grounding research has now discovered that if you place your feet on the ground after an injury (or on a grounded sheet, or place grounding patches on the balls of your feet), electrons will migrate into your body

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet