Monthly Archives: december 2016

Stress reduction

Give it a try! On most days, are you worried or calm? I often ask this question during one of my coping crisis workshops. To manage the demands of life and work, coping skills have become a topic of discussion

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet