Monthly Archives: februari 2016

Histamin, allergi, klåda

  Måttlighet med all mat, det är vad som krävs av en allergiker. Histamin är ett ämne, en så kallad biogen amin, som finns i kroppen och som har olika uppgifter. När vi får ett myggbett så samlas det histamin

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet