Monthly Archives: november 2014

Lympha – allergi och myggor

Lymfsystemet är en viktig del i kroppens reningsarbete. De slaggprodukter, överskottsvätska och toxiner som inte hittar ut ur kroppen via hud och lungor återgår till lymfan som med tiden kan bli överbelastad. Detta leder till att bindväven runt cellerna blir

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet