Monthly Archives: maj 2014

Gikt – Gout

Hälsosam kost för gikt sjuka Urinsyra är avfall som former som livsmedel och protein bryta ned i kroppen. Gikt orsakas när det finns ett överskott av urinsyra i blodet som har funnits länge nog att formuläret nål-liknande kristaller. Dessa kristaller orsaka

Publicerat i Uncategorized

Rat poison in milk – about food chemistry

Klicka på länken nedanför texten: This is my personal blog, and the opinions presented here are mine and mine alone. They neither reflect nor are intended to reflect those of my employer, nor is this blog connected with my employer

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet