Monthly Archives: april 2014

Inflammationer – se upp!

Inflammation in the Body Get ready for the health buzzword of the decade: inflammation. A key biochemical process inside every one of us, inflammation is the cornerstone of health and healing — and yet — unless you learn the secrets

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet