Fin som fisken, Omega – 3

Forskarna vid Helsingforsuniversitets psykologiska insititution har kunnat konstatera hos barn med dyslexi, att ju lägre är EPA-halten i blodet desto svårare är läs- och skrivsvårigheter. 

Trettio tioåriga barn med läs- ock skrivsvårigheter (dyslexi) testades av psykologer vid Niilo Mäki Institutet (som tillhör Jyväskyläuniversitetet) och indelades sedan slummässigt i två lika stora grupper, dock så, att grupperna blev sig lika med hänsyn till psykologiska testresultat. Sedan fick höften av barnen i 12 veckors tid dagligen en kapsel E-EPA 500 mg och den andra hälften motsvarande placebo. Blodprover för fettsyraanalyser togs efter tre månader.

Kontrollgruppens EPA-halt i serumet var i snitt av samma storlek som hos de vuxna, dvs.en procent. I E-EPA-gruppen steg halten i snitt till 2,8 procent (diagram 3). Samtidigt sjönk AA/EPA-förhållandet från 8 till 3

Dr Matti Tolonen rekommenderar E-EPA 500 mg och

Dr. Dahlqvist nämner  Holistics D-vitamin á 2000IE per dag


Publicerat i bra för hälsa

Kostexperter eller marknadsförare?

Läsvärt i Läkartidningen

Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?

Författare:
Ralf Sundberg, med dr, docent, privatläkare, Malmö, Karl-E Arfors professor, fd forskningschef, Pharmacia, Annika Dahlqvist, leg läkare, Njurunda, Christer Enkvist, överläkare, Trollhättan,
Björn Hammarskjöld, fd överläkare i pediatrik, fil lic i biokemi, Mora, Johan Hedbrantfil dr, forskningsingenjör, Linköping, Åsa Larsson, distriktsläkare, Trollhättan, Tore Persson, leg läkare, Stockholm,
Göran Petersson, professor i kemisk miljöveten-skap, Göteborg, Jørgen Vesti-Nielsen, överläkare,Karlshamn

Somliga svenska kostexperter har kopplingar till både svenska och internationella organisationer med livsmedelsindustrin som intressenter. Detta färgar sannolikt experternas utlåtanden – i vart fall bör denna intressekonflikt tas fram i ljuset.

De senaste 6–7 årens forskning kring kostens sammansättning har i ljuset av även äldre arbeten visat att en kolhydratrik, fettfattig kost kraftigt ökar risken för fetma, metabola syndromet och diabetes [1]. Orsaken är att denna kost ofta leder till hyperinsu-linemi och insulinresistens. Följdsjukdomar till hyperinsulinemi inkluderar hjärt– kärlsjukdom [1, 2], njursvikt [3] och alzheimer [4]. Dessa sjukdomar har kraftigt ökat i hela världen.

Kolhydratreduktion leder snabbt till minskad eller upphörd insulinresistens, till spontant minskat kaloriintag, viktreduktion samt förbättring eller normalisering av dygnsblodsockret vid diabetes typ 2 Ofta kan läkemedelsbehandling reduceras eller avslutas. Aterogen dyslipidemi reduceras eller elimineras av denna kost, även hos normalviktiga och viktstabila individer”.

Hela texten finn här: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=10234

Refernslista:

Diet and cardiovascular disease prevention the need for a paradigm shift. J Am Coll Cardiol. 2007;50(1):22-4.

Beulens JW, de Bruijne LM, Stolk RP, Peeters PH, Bots ML, Grobbee DE, van der Schouw YT. High dietary glycemic load and glycemic index increase risk of cardiovascular disease among middle-aged women: a population-based follow-up study. J Am Coll Cardiol. 2007;50(1):14-21.

Sarafidis PA, Ruilope LM. Insulin resistance, hyperinsulinemia, and renal injury: Mechanisms and implications. Am J Nephrol 2006;26(3):232-44.

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer\’s disease. Diabetes. 2007;56(1):211-6.

Accurso A, Bernstein RK, Dahlqvist A, Draznin B, Feinman RD, Fine EJ, Gleed A, Jacobs DB, Larson G, Lustig RH, Manninen AH, McFarlane SI, Morrison K, Nielsen JV, Ravnskov U, Roth KS, Silvestre R, Sowers JR, Sundberg R, Volek JS, Westman EC, Wood RJ, Wortman J, Vernon MC. Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Nutr Metab (Lond). 2008;5:9.

Boden G, Sargrad K, Homko C, Mozzoli M, Stein TP. Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes. Ann Intern Med. 2005;142(6):403-11.

Feinman RD, Volek JS: Low carbohydrate diets improve atherogenic dyslipidemia even in the absence of weight loss. Nutr Metab (Lond). 2006, 3:24.

ILSI Europe. Metabolic Syndrome and Diabetes Task Force.

http://europe.ilsi.org/activities/taskforces/diet/metabolicsyndrome.htm. 2008-08-19.

Parillo M, Riccardi G. Diet Composition and the Risk of Type-2 Diabetes: Epidemiological and Clinical Evidence. British Journal of Nutrition 2004;90(1):7-19.

Yang EJ, Kerver JM, Park UK, Kayitsinga J, Allison DB, Song WO. Carbohydrate intake and biomarkers of glycemic control among US adults: the third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Am J Clin Nutr 2003;77:1426-1433.

Chaplin S. Type-2 Diabetes – Prevention and Management. ILSI Europe Concise Monograph Series 2005:1-35.

http://europe.ilsi.org/NR/rdonlyres/E8C246A2-A663-4131-9BED-8AD3B6420004/0/Diabetes.pdf . 2008-08-19

Mann JI, De Leeuw I, Hermansen K, Karamanos B, Karlstrom B, Katsilambros N, et al; Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association. Evidence-based nutritional approach to the treatment and prevention of diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004;14:373-94.

Simpson RW, Mann JI, Eaton J, Moore RA, Carter R, Hockaday TD. Improved glucose control in maturity-onset diabetes treated with high-carbohydrate-modified fat diet. Br Med J. 1979 Jun 30;1(6180):1753-6.

Sugar Research Advisory Service. SRAS Advisers. Jim Mann.

http://www.sras.org.nz/Experts.aspx. 2008-08-19.

Elsevier Media. Information and Rates. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease.

http://www.elsmediakits.com/journalDetail.php?jrn_id=00000414&ref. 2008-08-19.

Sundberg R, Hedbrant J. Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper. Läkartidningen 2008;105(20):1480-2.

Astrup A, Isaksson B, Lönnerdal B, Bruce Å, Samuelson G, Asp NG. In memory of Brittmarie Sandström, 1945–2002. Scandinavian Journal of Nutrition 2003;47(1):4-5.

18. Marcus C, Halllmans G, Johansson G, Rothenberg E, Rössner S. Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas. Läkartidningen 2008;105(24-25):1864-6.

Schultze KK, Linton RH, Cousin MA, Luchansky JB, Tamplin ML. Effect of preinoculation growth media and fat levels on thermal inactivation of a serotype 4b strain of Listeria monocytogenes in frankfurter slurries. Food Microbiol. 2007;24(4):352-61.

20. Marcus C, Halllmans G, Johansson G, Rothenberg E, Rössner S. Replik: Extrem kost är inte förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkartidningen 2008;105(28-29):2030.

Publicerat i Allergi, Alzheimer, Diabetes, Kalla händer, Kolesterol, Prostata, Prostata cancer, Prostatacancer, Stroke

Mynta mot astma och allergi

Under århundraden har mynta använts av människor i Europa, Indien och Mellanöstern.
Mynta är en flerårig ört med aromatisk lukt används för kulinariska ändamål.
Mynta används i drycker, saft, gelé och även på teer.
Användning: Som te vid magsmärtor, förkylning, som galldrivande medel vid sjukdomar i galla och lever. Som medel mot väderspänning. Utvärtes som te till tvätt av svårläkta sår. Den dominerande mängden drog används för destillation av den eteriska oljan, som är ett viktigt smakförbättrande medel.
Mynta är bra på att rensa gifter ur kroppen.
Mynta fungerar effektivt mot svamp och bakterier i kroppen.
Svampdödande egenskaper är till hjälp för astma patienter.
Mynta bromsar tillväxten av skadliga svampar och bakterier.

Mynta används som en smakförstärkare och används i olika såser.

Förekommer i tandkräm, munvatten, godis och även i tuggummi.
Det är tillrådligt att intag av mynta regleras för att undvika biverkningar som kommer vid överkonsumtion.
Publicerat i Allergi, Astma, bra för hälsa

Blodfetter ApoB/ApoA1 eller ”apo-kvot”

Bilden från:  http://www.drdach.com/Cholesterol_Choirboy.html , läs gärna hela sidan.

Framtidens blodfettsprov – ”aporna”

Små täta LDL, syns inte särskilt mycket i ett vanligt LDL-prov.

Som tur är finns en mycket bra lösning på detta problem.

Varje LDL innehåller en upplaga av ett protein vid namn apolipoprotein B.

Varje HDL å sin sida, innehåller en upplaga av ett protein vid namn apolipoprotein A1.

Man kan mäta mängden av dessa och man får därmed veta ANTALET LDL-partiklar.

På detta vis får de farliga små täta LDL ett mycket större genomslag i värdet.

Det vanliga sättet att titta på detta prov är att ta antalet LDL och dela med antalet HDL.

Detta prov kallas för ApoB/ApoA1. eller ”apo-kvot”. Det har visat sig vara det bästa testet på blodfetter för att förutse risken för hjärtsjukdom, bättre än alla värden i gamla kolesterolprover.

Rekommenderad apokvot

Provet,  apo-kvoten, hamnar vanligen någonstans under ca 1,5. Ju lägre desto bättre.

Följande gränser har föreslagits:

Män:

Under 0,7 = mycket bra

0,7-0,9  = ok

Över 0,9 = förhöjd risk

Kvinnor:

Under 0,6 = mycket bra

0,6-0,8  = ok

Över 0,8 = förhöjd risk Framtidens blodfettsprov – ”aporna”

Hjärtkärlkliniken, Malmö

Generellt sett bör total-kolesterol ligga under 5 mmol/L, medan LDL-kolesterol bör vara under 3 mmol/L. Hos individer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, speciellt individer med känd hjärtkärlsjukdom och diabetiker, bör totalkolesterol sänkas åtminstone till under 4.5 mmol/L och LDL-kolesterol till åtminstone under 2.5 mmol/L. Mycket talar för att man bör sträva efter att komma ännu lägre än så, särskilt hos individer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, dvs. under 4.0 respektive väl under 2.0 mmol/L. Enligt bl a Europeiska rekommendationer bör typ 2-diabetiker med känd hjärtkärlsjukdom ha LDL-kolesterol under 1.8 mmol/L.

Se: http://www.hhgab.com/Hogtkolesterol.htm

Rekommenderade värden, kostdoktorn

Totalkolesterol <5,0 för hjärtsjuka

Triglycerider   <1,7

LDL  <3,0 )

HDL    >1,0 (män), >1,3 (kvinnor)

Kolesterol/HDL <6

ApoB/ApoA1  <0,7 (män), <0,6 (kvinnor)

HbA1c    <5,0

fP-Glukos      4,0-6,0

fS-C-peptid    0,33-1,0

Se: http://www.kostdoktorn.se/mina-blodprover

Publicerat i Uncategorized

4 nötter – Cashew, Pecan, Macadamia och Brazil.

 
Cashews
Cashews are lower in fat than most nuts, and 65 percent of this fat
is unsaturated fatty acids. Of this, 90 percent is oleic acid, the heart-
healthy fat found in olive oil.
Plus, cashews are rich in copper, magnesium, zinc, iron and biotin. 

4. Pecans
Pecans are an excellent source of over 19 vitamins and minerals
including vitamins E and A, folic acid, calcium, magnesium, copper,
phosphorus, potassium, manganese, several B vitamins and zinc.
Plus, according to Sue Taylor, R.D., director of nutrition
communication for the National Pecan Shellers Association, "Recent
clinical research studies evaluating the impact of pecans on serum
cholesterol have found pecans can significantly help lower blood cholesterol when
consumed as part of a heart-healthy diet."
In fact, a study from New Mexico State University found that eating 3/4 cup of pecans a
day may significantly lower LDL (bad) cholesterol and help to clear the arteries. 

Brazil Nuts
These nuts are extremely nutrient-rich and contain protein, copper,niacin, magnesium, fiber, vitamin E 
and selenium. Selenium is a powerful antioxidant that works to neutralize dangerous free radicals. 
A study at the University of Illinois even found that the high amounts of selenium in 
Brazil nuts may help prevent breast cancer.
 Brazil nuts contain high amounts of selenium, which makes them an excellent choice to safeguard prostate health.

Brazil nuts are large and crescent-shaped, with a pleasing coconut flavor. Their appeal doesn’t end there, however. The nuts are an exceptional dietary source of selenium, critical for prostate health.

According to a study conducted at Harvard Medical School in Boston, one in four men has an inherited genetic vulnerability, which may be a factor in development of prostate cancer. When levels of certain antioxidants such as selenium, vitamin E, and lycopene are low, oxidative stress can lead to disease.

 
6. Macadamia Nuts
These nuts are high in protein, fiber, healthy monounsaturated fats,
potassium and magnesium. And, a study done at Hawaii University
found that people who had added macadamia nuts to their diets for
just one month had total cholesterol levels of 191, compared to 201
for those eating the typical American diet. The largest change was
found in the LDL (bad) cholesterol.


Publicerat i bra för hälsa, Prostata, Uncategorized

Nötter mot fetma och diabetes

Researchers from the University of Barcelona says that you only need one ounce of raw shelled walnuts, almonds, and hazelnuts to get its positive impact.

Nötter ger smalare midja

30 gram blandade nötter om dagen skulle kunna hjälpa patienter med övervikt. Om man får tro ett forskarlag i Barcelona.

Se http://www.gp.se/matdryck/1.769411-notter-ger-smalare-midja

Nötter kan öka välbefinnandet och minska vikten
Enligt nya forskningsresultat så finns det ett samband mellan att äta nötter och en ökning av halten av aminosyran seratonin i kroppen. Seratonin ökar välbefinnandet och minskar begäret efter mat. Enligt forskarna räcker det med en handfull råa nötter om dagen för att få en positiv effekt.
”För första gången har ett samband mellan konsumtion av nötter och en ökning av utsöndringen av seratoninmetaboliter kunnat påvisas”; säger Christina Andris-Lacueva som leder forskningsprojektet vid Universitetet i Barcelona, Spanien.
De spanska forskarna studerade under 12 veckor en grupp av 22 patienter som led av MetS. MetS är ett tillstånd som ger upphov till en onormal produktion av bukfett såväl som höga blodtrycks- och blodsockervärden. Patienterna fick varje dag äta en diet som inkluderade 30 gram av en blandning av råa hasselnötter, valnötter, och mandlar.

Se: http://www.foodmonitor.se/index.php/forskning-a-ingredienser/2-forskning-a-ingredienser-/1071-noetter-kan-oeka-vaelbefinnandet-och-minska-vikten-

Researchers from the University of Barcelona says that you only need one ounce of raw shelled walnuts, almonds, and hazelnuts to get its positive impact.

It is hoped that the findings published in the Journal of Proteome Research will be beneficial for patients with metabolic syndrome, characterized by excess fat in the abdomen, high blood pressure and blood sugar levels high.

Eating habits will change along with the consumption of peanuts. The content of healthy fats and antioxidants in beans can help patients reduce excess weight, and reduce the risk of developing type 2 diabetes and heart disease.

release fat 288x300 Nuts can release the Fatrelease fat

“There was an increase in the excretion of serotonin metabolism related to the consumption of nuts,” said study leader Cristina Andris-Lacueva in collaboration with the Human Nutrition Unit of the Rovira Virgili University.

http://goeshealth.com/healthy/journal-of-proteome-research-barcelon-nuts-fat-cristina-andris-lacueva.htmlNuts are packed with nutrients, but which is the healthiest choice for your condition?

Tackling fatigue: Cashews have twice the iron concentration of minced beef. Iron helps carry oxygen round the body, lack of this nutrient can lead to extreme tiredness and poor concentration.

Fighting colds and flu: Just five pecans contain around a sixth of the recommended daily allowance for zinc, which is vital for the functioning of white blood cells that fight bacteria and viruses, including cold and flu.

Peanuts: Helps lose weight, The fat, protein and fibre in peanuts will help you feel full for longer and less likely to snack later on. Research from Harvard University found moderate fat diets that included peanuts and peanut butter were easier to stick to and kept the weight off better than low-fat diets with similar calories.

Lowering blood pressure: Pistachios, A couple of handfuls of shelled pistachios have more potassium than a banana. That helps (as part of a healthy diet) to control blood pressure as potassium blunts the effects of salt. A couple of handfuls of Pistachios have more potassium than a banana

Preventing cancer: Brazil nuts, They are the richest source of selenium, a nutrient that helps protect cells. Higher selenium levels have been linked with a reduced risk of certain cancers (such as bladder and prostate). Two nuts will provide more than your daily needs. Squirell the nuts away: Brazil nuts stop cancer while Almonds can help with diabetes

Coping with diabetes: Almonds: High in fibre and carb-free, almonds lower the glycaemic index (the rate at which sugar enters you bloodstream) of the meal they’re part of, and are high in magnesium, which also plays a role in regulating blood sugar.

Se: http://channelnine.ninemsn.com.au/blog.aspx?blogentryid=948042&showcomments=true

Publicerat i bra för hälsa

Ladda vitamin D på vintern

Får du i dig tillräckligt med D-vitamin? Vet du i vilken mat du hittar D-vitamin? Ta en titt på listan!

d-vitamin i sill

Så här mycket d-vitamin inehåller maten:

 • 1 port (120 g) regnbåge: 16,3 mikrogram
 • 1 port (120 g) lax: 15 mikrogram
 • 1 port (120 g) färsk sill: 14,4 mikrogram
 • 1 port (120 g) strömming: 11 mikrogram
 • 1 port (120 g) makrill: 4,7 mikrogram
 • 1 port (100 g) kycklingfilé med skinn: 1,5 mikrogram
 • 1 port (120 g) torsk: 1,2 mikrogram
 • 1 port (120 g) gädda, abborre: 1 mikrogram
 • 1 tallrik (2 dl) vitaminberikad lättfil eller lättyoghurt: 0,8 mikrogram
 • 1 ägg (60 g): 0,8 mikrogram
 • 1 glas (1,5 dl) vitaminberikad lätt- eller mellanmjölk: 0,6 mikrogram
 • 1 port (100 g) fläskkött: 0,5 mikrogram
 • 5 g bordsmargarin till 1 smörgås: 0,4 mikrogram
 • 1 port (100 g) nötkött: 0,4 mikrogram
 • 1 port (100 g) köttfärs (10 %): 0,4 mikrogram
 • 1 port (100 g) kycklingfilé utan skinn: 0,4 mikrogram
 • 1 rejäl klick (0,5 dl) vispgrädde: 0,2 mikrogram

Hur mycket D-vitamin behöver man?

Behovet av vitamin D varierar med bland annat ålder och kön. Rekommendationen per dag är:

 • 10 mikrogram för barn under två år
 • 7,5 mikrogram för barn över två år och vuxna
 • 10 mikrogram för gravida och ammande
 • 10 mikrogram för personer över 60 år

Det är samma rekommendationer som till exempel Finland har.

Hur får man i sig D-vitamin?

Man får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i huden när man är ute i solen. Under sommarhalvåret är solbestrålning den viktigaste källan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

D-vitamin i mat finns framför allt i:

 • Fisk, speciellt fet fisk som lax, sill och makrill.
 • Mini-, lätt- och mellanmjölk, eftersom de alltid berikas med D-vitamin. Ofta berikas också osötad lättfil och lättyoghurt.
 • Margarin, eftersom de alltid berikas med D-vitamin.
 • Ägg och kött innehåller också en del D-vitamin.

Hur får man tillräckligt med D-vitamin?

Att få solljus på ansikte, armar och ben 2-3 gånger/vecka, cirka 6-8 minuter per gång, anses tillräckligt för att täcka behovet av D-vitamin. Under sommarhalvåret bildas mycket D-vitamin som lagras i kroppen och används under vinterhalvåret. Om man äter fisk regelbundet, särskilt fet fisk (lax, sill, makrill) och D-vitaminberikade produkter, som mager mjölk och margarin, får de flesta i sig tillräckligt med D-vitamin även under vintern. De som riskerar att få i sig för lite är de som inte äter denna typ av mat.

Se: http://www.slv.se/sv/Fragor–svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/

                                   Se: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2698592/#__abstractid3984902

Dr Matti Tolonen rekommenderar E-EPA 500 mg och

Dr. Dahlqvist nämner  Holistics D-vitamin á 2000IE per dag

Publicerat i bra för hälsa
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.